Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Μετά και τις τελευταίες ανατροπές στο ασφαλιστικό και τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν γενικά για όσους δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012, που είναι εγκλωβισμένοι άλλωστε, ένα ερώτημα πλανάται πάνω και σε όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα.

Με συμφέρει να φύγω;

Τι σύνταξη θα πάρω;

Θα παραμείνουν οι μισθοί ίδιοι και το 2013 ή θα μειωθούν εκ νέου και θα υπάρχει άλλη βάση υπολογισμού του συντάξιμου μισθού;

Οι αριθμοί που δεν λένε πάντα την αλήθεια εδώ είναι αποκαλυπτικοί.

Διαφορετικές «ταχύτητες» υπάρχουν για τον υπολογισμό της σύνταξης στα Ταμεία των ΔΕΚΟ, με το τελικό ποσό να είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος ασφάλισης. Είναι χαρακτηριστικό πως διαφορές εντοπίζονται και ανάμεσα στους «παλαιούς» ασφαλισμένους, καθώς για τα χρόνια που διανύονται στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως αρκεί ακόμα και μία ημέρα ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο πριν από το 1983 για να καταταχθεί κάποιος στους «παλαιούς» ασφαλισμένους.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται  στο ΤΑΠ- ΟΤΕ (από το οποίο καλύπτονται οι εργαζόμενοι σε ΕΛ-ΤΑ, ΟΤΕ, και ΟΣΕ ).
Όσον αφορά την πρόωρη «έξοδο», το ποσό της μείωσης κυμαίνεται σε 6% (0,5/μήνα), έως 30% (ανάλογα με το έτος θεμελίωσης για πλήρη) για όσους επιλέγουν να... επιταχύνουν κατά μία πενταετία τη συνταξιοδότησή τους.
 Επομένως, οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η μείωση αυτή είναι μόνιμη.
Η Π.Ο.Σ.Τ. - Γραμματεία ασφαλιστικού- σας ενημερώνει για τις αλλαγές και αναλύει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στο ΤΑΠ-ΟΤΕ δίνοντάς σας όσα στοιχεία έχει ώστε με λίγη προσπάθεια βγάζετε μόνοι σας τη σύνταξη (περίπου) γιατί αυτό εξαρτάται από το ύψος του συντάξιμου μισθού, τις ατομικές μειώσεις, το οικογενειακό επίδομα, ή άλλες ιδιαιτερότητες(πτυχιακό, θέση ευθύνης) στον ατομικό μισθό και την εποχή αποχώρησης βέβαια.
Δεν βγαίνει όπως παλιά που ανάλογα με τα χρόνια έβγαινε μία σύνταξη.
Τώρα χρειαζόμαστε ειδικές γνώσεις, ίσως και ειδικούς με το αζημίωτο και στο τέλος όταν βγεί η σύνταξη να είστε βέβαιοι δεν θα γνωρίζετε ποιο θα είναι το τελικό ποσό γιατί κάθε φορά προκύπτει κάποια νέα μείωση αλλά αν προσπαθήσετε θα προσεγγίσετε το τελικό ποσό.
Σύνταξη στους εργαζόμενους του ΟΤΕ, του ΟΣΕ, αλλά και των ΕΛΤΑ, καταβάλλει το Ταμείο μας. Παρά την ενοποίησή του με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο φορέας διατηρεί τις καταστατικές του διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (Όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τον ν. 3863/2010) και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης αλλά όχι για όλα και εσαεί πλέον όπως αναλύουμε παρακάτω.
Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού ποσού της σύνταξης διαφέρει, ανάλογα με το έτος υπαγωγής στην ασφάλιση. Έτσι, πέρα από τον ξεχωριστό τρόπο υπολογισμού για τους νέους ασφαλισμένους (2% /έτος όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993), διαφορές υπάρχουν στον υπολογισμό και μεταξύ εκείνων που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν και μετά την1/1/1983.

Συγκεκριμένα:
Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31/12/1992 έχει ως εξής:
Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού και με 35μπτα (1/35 για κάθε έτος) για τα χρόνια που συμπληρώνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.
 Από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά, ο συντελεστής μειώνεται κατά 1% για κάθε έτος και μέχρι το 2017  θα είναι 70% και με το μέσο όρος της τελευταίας προ του μήνα αποχώρησης 5ετίας.
Το τελικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για τον χρόνο ασφάλισης του Ταμείου αποτελείται από το άθροισμα των δύο επιμέρους ποσών, δηλαδή του ποσού που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι και το 2007 και του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά.
Όπως ισχύει και έχουμε τονίσει από τη στήλη μας, τα έτη για θεμελίωση πρέπει να είναι πάντα πλήρη, δηλ 300 ημέρες ανά έτος, π.χ. 25 πλήρη έτη (7.500 η.α.) και όχι 24 έτη και 7 μήνες.
Ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης όμως, για τα μη πλήρη έτη, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου, θα αθροίζονται, καταρχήν, τα πλήρη έτη για όλο το χρονικό διάστημα ασφάλισης (πριν και μετά την 31/12/2007) και σε αυτά θα προστίθενται τα τυχόν μη πλήρη έτη.
Στις περιπτώσεις που το ανωτέρω άθροισμα οδηγεί σε χρόνο (πέρα από τα πλήρη έτη), μεγαλύτερο των έξη μηνών, τότε ο χρόνος αυτός (6 μήνες + 1 ημέρα τουλάχιστον), ο οποίος θα λογίζεται ως πλήρες έτος για την περίπτωση της προσαύξησης της σύνταξης και όχι για θεμελίωση, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύνταξης στο τμήμα αυτής που αντιστοιχεί στο πριν ή στο μετά την 31/12/2007 διάστημα κατά το οποίο έχει διανυθεί ο περισσότερος πέραν των πλήρων ετών χρόνος.
 Ενδεικτικά παραδείγματα:
- Μέχρι την 31/12/2007, ασφαλισμένος έχει διανύσει 16 έτη, 3 μήνες και 10 μέρες, ενώ ο ίδιος ασφαλισμένος έχει διανύσει 17 έτη, 4 μήνες και 2 μέρες από 1/1/2008 και μετά.
Ο συνολικός χρόνος, είναι δηλαδή 33 έτη, 7 μήνες και 12 μέρες, ο οποίος, εφαρμοζομένων των καταστατικών διατάξεων, θα υπολογιστεί ως 34 συντάξιμα έτη.
Από αυτά, τα 16 θα θεωρηθούν ως διανυθέντα πριν την 31/12/ 2007 και τα 18 ως διανυθέντα μετά την ημερομηνία αυτή.
- Μέχρι την 31/12/2007, ασφαλισμένος έχει ασφάλιση 15 έτη, 6 μήνες και 10 μέρες, ενώ, μετά από 1/1/2008 έχει 16 έτη, 0 μήνες και 5 μέρες.
Ο συνολικός του χρόνος δηλαδή είναι,31 έτη, 6 μήνες και 15 μέρες, ο οποίος, θα υπολογιστεί ως 32 συντάξιμα έτη.
Από αυτά, τα 16 θα θεωρηθούν ως διανυθέντα πριν την 31/12/2007 και τα 16 ως διανυθέντα μετά την ημερομηνία αυτή.
Σημειώνουμε ακόμη ότι τόσο ο ν.3029/2002 όσο και η εγκύκλιος Φ45/ΙΟΚ.1895/21/10/2002 τη Γ.Γ.Κ.Α., σε καμία περίπτωση δεν αναφέρουν υπολογισμό σύνταξης με βάση και μέρες ασφάλισης, για το τμήμα της σύνταξης που αφορά το διάστημα από 1/1/2008 και μετά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΩΣ  31/12/1992                                                             ΑΠΟ 1/1/2013

Ο συντάξιμος μισθός αποτελείται από δύο μέρη:
  
Α. το ποσό της σύνταξης για τα έτη ασφάλισης μέχρι το 2007 =

συντάξιμες αποδοχές μήνα εξόδου Χ έτη ασφάλισης Χ 80% /35

Β. το ποσό της σύνταξης για τα συμπληρωμένα έτη μετά το 2008 =

αποδοχές τελευταίας 5ετίας (Μέσος.Όρος.) Χ έτη ασφάλισης Χ συντελεστή % έτους αποχώρησης /35.


            ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦ/ΝΩΝ:    
 • Για όσους όμως έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983 η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής για όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι 31/12/2012:
 • Για 15 έτη ασφάλισης χορηγείται το 50% του συντάξιμου μισθού.
 • Για κάθε έτος επιπλέον το ποσοστό αυξάνεται με 2% και μέχρι συμπλήρωσης του 80% του συντάξιμου μισθού. Έτσι, π.χ. για 30 έτη μέχρι 31/12/2007 χορηγείται το 80% του τελευταίου συντάξιμου μισθού και δεν παίρνει ποσό για τα έτη μετά το 2008.
 • Εάν έχει λιγότερα από 30 έτη μέχρι το 2007 όπως ισχύει για τους περισσότερους πλέον, τότε:
 • Για τα έτη ασφάλισης που θα συμπληρωθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 ισχύει ότι και στους μετά το 1983 και υπολογίζονται σε 35μπτατόσα έτη, όσα χρειάζονται για την συμπλήρωση του πλαφόν του 80% που ισχύει σύμφωνα με το καταστατικό του ταμείου.
 • Για να πάρει κάποιος ποσοστό πέραν του 80%, πρέπει να παραμείνει στη εργασία του μετά τα 35 έτη ασφάλισης με προσαύξηση 2,5% για κάθε έτος μέχρι τα 37 έτη και με 3,5% για κάθε έτος μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού της σύνταξης που προβλέπονταν από το ν.3029/2002 που διατηρούσε τις ευνοϊκότερες διατάξεις του καταστατικού
του ταμείου 
για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους, καταργείται από 1/1/2013 σύμφωνα με τον νεώτερο ν.3655/2008 και εγκύκλιο του ΙΚΑ 10/10/2012 αλλά και της Γ.Γ. Κοιν/κών ασφαλίσεων 33064/2228/2008.
 • Έτσι και οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982 που θα συνταξιοδοτούνται από 1/1/2013 θα έχουν τον ίδιο τρόπο υπολογισμού με αυτούς μετά το 1983-1992 δηλαδή σε 35μπτα ως εξής:
 • α) συντάξιμος μισθός Χ έτη ασφάλισης έως το 2007 Χ 80% / 35
 • β) μέσος όρος αποδοχών τελευταίας 5ετίας  Χ έτη ασφάλισης μετά το 2008 Χ  % έτους συνταξιοδότησης (2012 75%) /35.
 • Οι νέοι συντελεστές για την 5ετία μετά το 2008 είναι:
 • Το 2012 ,75%,το΄13, 74%,το΄14 ,73%,το ΄15 ,72%,το΄16, 71% το 2017, 70% .
 • Το άθροισμα των δύο αυτών μερών αποτελεί τον τελικό συντάξιμο μισθό που συμπεριλαμβάνει:
 • Το μισθολογικό κλιμάκιο, το χρονοεπίδομα, το πτυχιακό που υπολογίζεται στο 14ο Μ.Κ.(959) Χ κατεχόμενο χρονοεπίδομα και το επίδομα εξομάλυνσης.
 • Μετά προστίθεται το οικογενειακό επίδομα.
 • Στο ποσό αυτό γίνεται η κράτηση για το ταμείο υγείας 5,5% και 0,5 ανά μέλος.
 • Στο ίδιο ποσό γίνονται επίσης οι κρατήσεις για τις μειώσεις των συντάξεων ανάλογα με το ύψος των συντάξεων και το όριο ηλικίας για τους κάτω των 55 ή 60 ετών όπως ισχύουν και σας τα περιγράφουμε παρακάτω.
 • Ο νέος τρόπος υπολογισμού για τους πριν το 1983 επιφέρει μειώσεις στο τελικό ποσό της σύνταξης σε σχέση με το έτος αποχώρησης –έως 31/12/ 2012 ή από 1/1/ 2013 και μετά- και ποικίλουν σε κάθε ασφαλισμένο.
 • Το τελικό καθαρό ποσό της σύνταξης (η διαφορά), θα είναι μειωμένο  από2% έως 3,5% περίπου.
 • Δηλαδή η διαφορά σε ασφαλισμένο πριν το 1983 που αποχώρησε το 2012 με το αν αποχωρήσει το 2013 με συντάξιμο μισθό από 1900 έως 2300 θα είναι 25-50€ και ανάλογα πότε θα φύγει.
 • Στο ποσό αυτό έχουν υπολογιστεί όλες οι μειώσεις και η εφορία με τους συντελεστές και κλίμακες μέχρι το 2012.
 • Δεν είναι τεράστιο το ποσό αλλά όχι και ασήμαντο στις εποχές μας αλλά η διαφορά στη σύνταξη με το σημερινό μισθό είναι πολύ μεγαλύτερη και πρέπει να ληφθεί υπόψη τι ισχύει σήμερα στους μισθούς και τις συντάξεις για την τελική απόφαση.
 • Και τούτο γιατί η πολιτική και ο προσανατολισμός είναι όλοι να φθάσουν στα ίδια κατώτερα επίπεδα σχεδόν, άσχετα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές που πλήρωναν τόσα χρόνια.
 • Να υπενθυμίσουμε εδώ πως οι παλαιοί ασφαλισμένοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ πληρώνουν εισφορές αυξημένες κατά 40% και άλλο τόσο ο εργοδότης σε σχέση με το ΙΚΑ αλλά και μετά την ένταξή τους στον ενιαίο φορέα έχουν την ίδια αντιμετώπιση.
                                   ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015... 
  Παρά το ότι η συζήτηση για νέο ασφαλιστικό δεν σταματάει ποτέ ως προς τις εισφορές και παροχές ιδιαίτερα μετά ενοποίηση των ταμείων, να μη μας διαφεύγει επίσης πως όσοι είναι ασφαλισμένοι πριν το 2011 και θα συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 θα έχουν άλλο τρόπο υπολογισμού και ένα μεικτό σύστημα.
  Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη.
  Η εφαρμογή της βασικής σύνταξης αρχίζει από το 2015 και το ύψος της θα είναι μέχρι 360€... με ένα μεταβατικό στάδιο.
  Από το έτος αυτό - 2015- θα δίνεται από κοινού με τη βασική και η αναλογική σύνταξη που θα υπολογίζεται με το νέο σύστημα και συντελεστές μέχρι 1.5% από 2% που ήταν σήμερα ανάλογα με τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά ενώ τα έτη μέχρι το 2011 με το σημερινό τρόπο, αν δε αλλάξει μέχρι τότε.
  Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μεγάλη νέα μείωση που θα φτάσει κατά το Υπουργείο στο 7% και κατά συνδικαλιστικούς φορείς στο 30%.
  Πάντως ο νέος τρόπος υπολογισμού από το 2015 και μετά, θα αναπληρώνει το μισθό σε ποσοστό 64% από έως 80% μέχρι 70% που είναι σήμερα.
  Οι συντάξεις έχουν υποστεί ήδη μειώσεις από 40% έως 50%.
  Λόγω χώρου θα κάνουμε ειδική μνεία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση σύντομα και στο φάκελλο του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ.

    ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  Έχουμε 5 νομοθετημένες μειώσεις μέχρι τώρα….
Οι μειώσεις μετά τις αναπροσαρμογές από 1/1/2011 έχουν ως ακολούθως: ν.3863  άρθρο 38 παρ. 2.
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1/8/2011 για όλους τους συνταξιούχους και στο συνολικό ποσό όπως παρακάτω:
Μέχρι 1400€             (δεν υπάρχει η μείωση αυτή)
α)  Για ποσά από  1.400,01 ευρώ μέχρι   1.700            3%  =         51€
β)         >>       1.700,01        >>           2.000,00            6%  =        120€
γ)         >>       2.000,01         >>          2.300,00            7%   =       161€
δ)         >>       2.300,01         >>          2.600,00            9%   =       234€
ε)         >>        2.600,01         >>          2.900,00           10%  =       290€
στ)       >>        2.900,01         >>          3.200,00           12%  =       384€
ζ)         >>        3.200,01         >>         3.500,00           13%  =       455€
η)         >>        3.500,01         >>        και άνω             14%       
Μετά την παρακράτηση, το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€, (η μείωση για τα ενδιάμεσα ποσά ασφαλώς διαφέρουν).                        
2. Επί πλέον ειδική μηνιαία εισφορά για τους κάτω των 60  από 1/8/2011. ν.3986  άρθρο 44 παρ.11.
Επιβάλλεται από 1/8/2011, εκτός της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, επί πλέον μηνιαία εισφορά στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 1700 ευρώ.
Η επί πλέον για τους ανωτέρω συνταξιούχους επιβληθείσα εισφορά, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης,  όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
Τα ποσοστά της επί πλέον παρακράτησης που γίνονται στο συνολικό ποσό, έχουν ως ακολούθως:
α) Για συντάξεις από 1700,01  ευρώ, (συνολικό ποσό όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 1η παρακράτηση) μέχρι 2300,00 ευρώ  6%.
β) Για συντάξεις από 2.300,01 μέχρι 2.900,00  8% στο συνολικό ποσό.
γ) Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω 10% στο συνολικό ποσό. 
Η ανωτέρω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και εξαιρεί κάποιες ειδικές μόνοκατηγορίες ασφαλισμένων, (αναπήρων κ.λ.π.)
 3 α). μείωση 40% από 1/11/2011 (ν.4024/11) στο ποσό της κύριας σύνταξης άνω των1.000€ για όσους είναι κάτω των 55  ετών και μέχρι του ακαθάριστου ποσού που μένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, α) της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 38 του ν.3863/2010 όπως ισχύει) και αν το ποσό που απομένει είναι πάνω από 1700  ευρώ, β) της επί πλέον εισφοράς του (παρ.11 άρθρου 44 του ν. 3986/11),  (και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους).
3β). Μείωση 20% στο ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 € από 1/11/2011 για όσους δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση  και η μείωση αυτή θα γίνει στο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της κύριας μηνιαίας σύνταξης της α) εισφοράς αλληλεγγύης  και της β)  επί πλέον ειδικής εισφοράς που ισχύουν από 1/8/2011.
4). Το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300€ μειώνεται κατά 12% από 1/1/2012 (ν.4051/2012).
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά τις προηγούμενες 3 (τρείς) μειώσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 1300€.
5). Η νέα 5η μείωση που θα γίνει από 1/1/2013 και μετά και στο άθροισμα κύριας και επικουρικής εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 1.000€ και με τις εξής κλίμακες στο συνολικό ποσό.
Για ποσά από 1.000 έως 1500€ μείωση 5% στο σύνολο του ποσού και το υπόλοιπο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€
Για ποσά από 1500,01 έως 2000€ μείωση 10% ενώ μετά τη μείωση το ποσό δεν μπορεί να είναι κάτω από 1.425,01€.
Για ποσά από 2.000,01 έως 3.000€ μείωση 15% με πάτωμα τα 1.800,01€ μετά την μείωση.
Για ποσά πάνω από 3.000€ μείωση 20%.
Και η 5η μείωση θα γίνεται στα ποσά που εναπομένουν μετά τις προηγούμενες μειώσεις τόσο στην κύρια όσο και την επικουρική γιατί και εκεί έχουμε ανάλογες μειώσεις.
Πράδειγμα: Ασφαλισμένος με κύρια σύνταξη 1550€ και 250€ επικουρική.
Με σύνολο 1800€, είναι στην κλίμακα -10% και θα έχει μείωση 180€ εκ των οποίων τα 155€ θα κρατηθούν από την κύρια και τα 25 από την επικουρική.
Και μη ξεχνάτε ότι για την λήψη της επικουρικής σύνταξης απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως και με την κύρια σύνταξη.
Στην περίπτωση που θέλετε συμπλήρωση χρόνου για την επικουρική, εάν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση και με επικουρικό σε άλλο φορέα, θα περιμένετε την απάντηση του αρμόδιου ταμείου στο ταμείο μας, ενώ εάν δεν έχετε επικουρική ασφάλιση πριν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, τότε στην αίτηση προς το επικουρικό μας θα ζητήσετε αναγνώριση με εξαγορά.
Τότε μετά την έκδοση της απόφασης για την κύρια σύνταξη, την κοινοποιείται εσείς στο επικουρικό μας και εξαγοράζετε τον απαιτούμενο χρόνο με έκπτωση 10% με εφάπαξ πληρωμή και θα πάρετε σύνταξη απο τη ημερομηνία απόλυσης αλλά εάν το κάνετε σε δόσεις τότε θα πάρετε σύνταξη όταν γίνει η αποπληρωμή και της τελαυταίας δόσης.
Μειωμένη σύνταξη

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε ασφαλισμένους σε ηλικία 50 ή 55 ετών π.χ. στις γυναίκες και σε άνδρες ηλικίας 60 ετών με 25ετία (δηλ. σε ηλικία μικρότερη από αυτή που προβλέπεται για πλήρη), το ποσό της σύνταξης μειώνονταν κατά 4,5% μέχρι το 2010 και 1/200 μετά το 2011 για κάθε μήνα
 
(6%/έτος) που υπολείπεται του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται για πλήρη σύνταξη και γίνεται στο συντάξιμο μισθό πριν το οικογενειακό.
Η μείωση αυτή, που μπορεί να φθάσει μέχρι και 30% στο ποσό της σύνταξης (για 5 έτη νωρίτερα σύνταξη), είναι μόνιμη και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται αυτή η επιλογή.
Για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις για τη μειωμένη σύνταξη, το ποσοστό της μείωσης θα φτάνει πλέον το 0,5% τον μήνα πριν από το έτος συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη, ήτοι το 6% τον χρόνο.

Χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση

Ο χρόνος υπαγωγής στην ασφάλιση δεν είναι εκείνος που πρωτοασφαλίστηκε κάποιος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, αλλά ο χρόνος που ασφαλίστηκε σε οποιοδήποτε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. Γι' αυτόν τον λόγο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ αρκεί και μία ημέρα ασφάλισης πριν από το 1983 για να καταταχθεί κάποιος στους ασφαλισμένους της πρώτης περιόδου.

Συντάξιμες αποδοχές

Στις συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα που χορηγούνται μόνιμα ως προσαύξηση του βασικού μισθού και εφόσον καταβάλλονται γι' αυτά ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο σύνταξης.
 Δεν συνυπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές τα οικογενειακά επιδόματα (προστίθενται μετά εάν υπάρχουν),δώρα, έξοδα κίνησης, αμοιβή για υπερωριακή εργασία κ.λπ. Η μείωση στα επιδόματα όπως το πάγιο επίδομα επιφέρει και αντίστοιχη μείωση στη σύνταξη.
 Ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος της σύνταξης.
«Κλειδί» για τον υπολογισμό της σύνταξης στα Ταμεία των ΔΕΚΟ αποτελεί το έτος ασφάλισης αλλά και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών για το τελικό ποσό.
Για να γίνει ο υπολογισμός για τις  συντάξιμες αποδοχές αφαιρούνται βέβαια οι μειώσεις που έχουν γίνει στο μισθολόγιο.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος 59 ετών πριν το 1983  συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης με εξαγορά στρατού και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας το 2012. Ποιο θα είναι το ποσό της σύνταξής του εάν οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 2.200€;
Απάντηση: Ο παραπάνω εργαζόμενος ανήκει στους πριν από το 1982 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
Το ποσό του συντάξιμου μισθού θα ανέλθει: α) στο 76% των συντάξιμων αποδοχών του για τα 28 έτη ασφάλισής του μέχρι το 2007.(για τα 15 έτη = 50% και 2% Χ 13 = 26%, σύνολο 76%) δηλ. με συντάξιμο μισθό 2.200€.
2.200 Χ 76% = 1.672€.
β) από το Β μέρος θα πάρει με (Μ.Ο.) 2.100€ Χ 2/35 Χ 75% = 90€
Σύνολο συντάξιμου μισθού Α+Β = 1762
Ο ασφαλισμένος αυτός εάν αποχωρήσει το 2013.
Με τον ίδιο συντάξιμο μισθό.
Α: 2.200 Χ 28/35 Χ 80% = 1.408€
Β: 2.100 Χ  7/35  Χ 74% =   311€
Σύνολο συντάξιμου μισθού 1.719€.
Η διαφορά των 43€ αυτή θα είναι 22€ στο τελικό καθαρό ποσό της σύνταξης εάν αποχωρήσει το 2012 ή το 2013 μετά τις μειώσεις, το ταμείο υγείας και την εφορία με τα ισχύοντα μέχρι 2012.

- Ασφαλισμένος  πριν το 1983 εάν συνταξιοδοτηθεί το 2012, με συντάξιμο μισθό 2.200€, με 30 χρόνια σύνολο κάτω των 55 ετών, με 25 έτη μέχρι το 2007 θα πάρει: ποσοστό 70% του συντάξιμου μισθού (1.540€) για το Αμέρος και με μέσο όρο αποδοχών 5ετίας 2.120 Χ 5/35 Χ 75% (227€) για τοΒ μέρος.
Σύνολο συντάξιμου μισθού : 1.540€ + 227€ = 1.767€.

Ο ίδιος ασφαλισμένος εάν συνταξιοδοτηθεί το 2013 με τον ίδιο συντάξιμο μισθό θα έχει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού και αποτέλεσμα ως εξής:
α) 2.200€ Χ 25/35 Χ 80%                    = 1.257€
β) Μ.Ο.5ετίας 1.120€ Χ 6/35 Χ 74%   =    269€
    σύνολο συντάξιμου μισθού           = 1.526€
Διαφορά – 241€ στο συντάξιμο  αλλά μετά τις μειώσεις ανάλογα με τις κλίμακες, την εφορία, το ταμείο υγείας το ποσό αυτό θα είναι μειωμένο κατά 34€ μόνο σε σχέση με το 2012 ή το 2013.

Ασφαλισμένος την περίοδο 1983-1992 με 25 έτη ασφάλισης από το 1987.
Α:  με 20 έτη μέχρι το 2007 = με μισθό 1600€ Χ 20/35 Χ 80% = 731€.
Β: με 5 έτη μετά το 2007     = με μισθό 1500€ Χ 5/35 Χ 75%   = 161€.
Σύνολο συντάξιμου μισθού 892€.
Αν προστεθεί και 200€ περίπου για την επικουρική  τότε υπολογίζετε ότι με 25ετία θα έχει συντάξιμο μισθό και όχι καθαρά από 1.000 μέχρι 1.100€.
Ακολουθούν οι μειώσεις ανάλογα με το ύψος του συντάξιμου μισθού, μείωση λόγω ορίου ηλικίας κ.λ.π.
Η διαφορά είναι μικρότερη όσο περισσότερα χρόνια υπάρχουν μέχρι το 2007 και λάβετε υπόψη ότι το όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερες μειώσεις έχει και γιαυτό θέλει πολύ προσοχή η τελική απόφαση για το πότε πρέπει να φύγει κάποιος και τι σύνταξη θα πάρει.
Εφόσον έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα βάζει κάτω, βλέπει τι αποτέλεσμα έχει με τη σύνταξη, τι μισθό παίρνει σήμερα, τι μπορεί να συμβεί αργότερα και αποφασίζει τι συμφέρει να κάνει.
Εμείς σας ενημερώνουμε για το τι ισχύει και δεν προτείνουμε τι πρέπει να κάνετε αλλά ο μισθός τώρα και η σύνταξη που θα πάρετε έχει πάντως σημαντική διαφορά και κυρίως για όσους φεύγουν με μειωμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: